Cyrille et Methode 2018

"Spectacle 2018 « Cyrille et Méthode « présenté par les élèves des écoles macédoniennes en Suisse Romande 
 
По повод денот на сесловенските и македонски просветители “Свети з Кирил и Методиј”, учениците од македонските училишта во Швајцарија(фр) на најдобар начин ја пренесоа пораката за важноста од изучувањето на македонскиот јазик и историја, а воедно и гордоста да се биде Македонец.
Со стегнати срца, загрижени лица опседнати во татковински неспокој и опстојување, но со макотрпна работа и желба за успех, учениците ни порачаа ја сакаме Македонија за секогаш."
Affichages : 1308