Activites

Organisation des spectacles :

- Les apôtres slaves Cyril et Méthode et la création de l’alphabet cyrillique 24 mai 2016 et 2017

По повод денот на сесловенските и македонски просветители “Свети з Кирил и Методиј”, учениците од македонските училишта во Швајцарија(фр) на најдобар начин ја пренесоа пораката за важноста од изучувањето на македонскиот јазик и историја, а воедно и гордоста да се биде Македонец.
Со стегнати срца, загрижени лица опседнати во татковински неспокој и опстојување, но со макотрпна работа и желба за успех, учениците ни порачаа ја сакаме Македонија за секогаш.
 
- Fin juin : attribution des prix et distribution des carnets de notes aux élèves qui ont fréquenté les cours

- Mi-janvier, célébration de l’ « Ancien nouvel an orthodoxe –Vasilica


Предвидени збиднувања и календар:

24 мај 2016 год - Организирана училишна програма во чест на Свети Кирил и Методи .

21 Мај 2017 год Организирана училишна програма во чест на Свети Кирил и Методи Втора половина јуни: доделување на потврди за успешно следење на курсовите по македонски јазик Прва половина јануари: прослава на Стара Нова Година- Василица

Affichages : 3823